Нүүр Вэб байрлуулах Турших Тусламж Захиалга Нэвтрэх Бидний тухай Төлбөр төлөх

Төлбөр шилжүүлэх данс

1. Худалдаа Хөгжлийн Банк
Картын дугаар - 4789-0612-1069-6671
Картын данс - 495026358 (MNT)
Хүлээн авагч - М.Батмөнх


2. Голомт Банк
Картын дугаар - 5548-3521-4019-9988
Хүлээн авагч - Т.Алтантуяа


Тайлбар:
Төлбөрийг шилжүүлэхдээ нэхэмжлэхийн дугаар, домэйн нэрийг заавал хавсаргана уу