Нүүр Вэб байрлуулах Турших Тусламж Захиалга Нэвтрэх Бидний тухай Төлбөр төлөх

VDC -д борлуулагчаар элсэх

VDC-ийн борлуулагч дараах давуу талууд
  • Татвар тооцохгүй
  • Нэхэмжлэхийн төлбөр хугацаа хэтэрсний торгууль төлөхгүй
  • 50% хүртэлх байнгын хөнгөлөлт эдэлнэ
Шаардлага
  • Дансаа урьдчилж цэнэглэх
  • Сар тутамд багадаа нэг захиалга хийж байх
  • Өөрийн олсон хэрэглэгчдийн тусламж үйлчилгээг хариуцна
  • Зөвхөн өөрийн эрхээр захиалах шаардлагатай